Psycholog Praha a Psychoterapeut Praha

Psycholog Praha a Psychoterapeut Praha V dnešní době plné stresu a hektičnosti více a více lidí vyhledává pomoc psychologa Praha. Tuto psychologickou podporu ve všedním životě vyhledávají jak manažeři, tak ženy na mateřské i studenti. Psycholog Praha pomáhá při práci s různými stavy duše. Rozšířené jsou poruchy nálad, potíže s úzkostí, strachem či depresí. V …

Psycholog Praha a Psychoterapeut Praha

V dnešní době plné stresu a hektičnosti více a více
lidí vyhledává pomoc psychologa Praha.
Tuto psychologickou podporu ve všedním životě vyhledávají jak manažeři, tak
ženy na mateřské i studenti. Psycholog Praha pomáhá při práci s různými
stavy duše. Rozšířené jsou poruchy nálad, potíže s úzkostí, strachem či
depresí. V současnosti se ukazuje, že pouhá léčba psychofarmaky nestačí a
proto je vhodné využít služeb psychologa Praha nebo psychoterapeuta Praha. Psychoterapeut
Praha je připraven nabídnout své dovednosti a provést člověka ozdravnými psychickými procesy duše.

Kde a jak psychologové a psychoterapeuti v Praze
získávají vzdělání?

Psycholog Praha

Psycholog Praha bává obvykle vzdělán na Karlově Univerzitě
v Praze v oboru psychologie jednooborová, klinická nebo psychologie
dvouoborová v kombinaci s další humanitní vědou např. sociologií nebo
pedagogikou či andragogikou. Studium
psychologie obnáší studium různých psychologických škol, ale také statistiky.

Psychoterapeut Praha

Psychoterapeut Praha může být též vzdělán v oboru psychologie, ale není to
podmínkou. Psychoterapeut je postgraduální studium, které navazuje na příbuzné
humanitní obory. Býti dobrým psychoterapeutem
obnáší nejen absolvování univerzitního vzdělání, ale také absolvovaní výcviku,
vlastní zkušenost s proměnou své psychiky.

Za psychologa se nemůže označit člověk se vzděláním na
technické fakultě ani, když absolvoval různé kurzy Eriky, Sabaly či šamanismu.