7. března 2017 - Teplice - Integrace cizinců na území Teplic

V roce 2016 byl v Teplicích úspěšně realizován projekt Integrace cizinců na území Statutárního města Teplice II. Tento projekt navázal na aktivity města z roku 2015, kdy město řešilo eskalující situaci s rušením klidu a neadekvátním chováním části zahraniční klientely lázní Teplice. Cílem projektu bylo zkvalitnění soužití mezi cizinci a většinovou lokální společností na území města, včetně zaměření na děti a mládež cizinců a prevence xenofobních nálad či přímo eskalace napětí mezi jednotlivými komunitami.

V průběhu projektu byla v rámci tří školení zvýšena kompetence pracovníků Městské policie Teplice a úředníků samosprávy pro jednání s cizinci. Proškoleno bylo 55 osob. Část školení, věnující se arabským reáliím, byla lektorována přímo členy arabské komunity, žijícími v Teplicích.

Dále byla v rámci lázeňské sezóny 2016 zajištěna služba interkulturního asistenta. Interkulturní asistent (podařilo se získat pro tuto práci vysoce erudovaného člověka, znalého arabštiny i češtiny včetně znalosti arabské komunity a jejich kulturních návyků) úzce spolupracoval s městskou policií především přímo v terénu při pochůzkách ve večerních hodinách, dle potřeby byl pro strážníky i v telefonickém kontaktu. V rámci konzultací pak společně s Městskou policií byl řešen postup u problémových veřejných akcí, kdy potenciálně mohlo dojít ke konfliktům mezi komunitami.

Pro potřeby větší informovanosti byl i v roce 2016 zajištěn v rámci tohoto projektu tisk a distribuce informačních letáků a brožury pro cizince z arabských zemí.

Další zajímavou a přínosnou aktivitou bylo uspořádání dvou etnických akcí (Poznej Vietnam, Ruský večer), které představily cizineckou komunitu prostřednictvím kultury, tradic a kuchyně. Akce byly hojně navštíveny veřejností včetně zástupců města a rovněž velvyslancem Vietnamské socialistické republiky a ruským konzulem.

Na celý projekt v průběhu předešlých let bylo vynaloženo 627 tis. Kč (v roce 2015 – 280 tis. Kč, v roce 2016 – 347 tis. Kč). Projekt je z 90 % spolufinancován Ministerstvem vnitra České republiky – celkově se ministerstvo vnitra podílelo 564 tis. Kč (v roce 2015 – 252 tis. Kč, v roce 2016 – 312 tis. Kč). Město Teplice se podílelo celkově 63 tis. Kč (v roce 2015 – 28 tis. Kč, v roce 2016 – 35 tis. Kč).


Partnery projektu byly mimo Statutární město Teplice a Městskou policii Teplice i Policie České republiky a rovněž zástupci lázní (Lázně Teplice a.s., Vojenská lázeňská léčebna Teplice) a dále pak zástupci arabské, vietnamské a ruské komunity v Teplicích. Část aktivit byla zajištěna prostřednictvím Poradny pro integraci cizinců, z.ú. Koordinátorem projektu byla PhDr. Radka Růžičková, Ph.D., náměstkyně primátora a odborným pracovníkem pro integraci cizinců byl Bc. Hynek Hanza, 1. náměstek primátora
Výše uvedená opatření a aktivity vedly k řádné mediaci sporů mezi cizinci a občany Teplic a lze konstatovat, že situace ve městě se v roce 2016 zklidnila. Situace ve městě bude i následně prostřednictvím pracovní skupiny monitorována. S ohledem na úspěšnost projektu bude zažádáno o dotaci i v roce 2017.

Tisková zpráva
Zdroj: Magistrát stst. města Teplice

Vysíláme na: Satelit Astra, stanice Regionálnítelevize.cz ASTRA3B (23,5 stupně východně), norma DVB-S, bez kódování. Počet diváků: 2,5 milionu. Premiéra: 19:50, reprízy: 23:50, 3:50, 7:50, 11:50, 15:50 denní počet vysílání 6
Kabelová síť UPC - šíření stanice Regionální televize, časy shodné viz výše.
Digitální vysílání (vzduchem): TV Pohoda - Relax, Ústecký kraj. Premiéra: pátek 18:00, reprízy (pá-so-ne-po) 22:00, 6:00, 7:30, 12:00, 18:00, 22:00 hod.