Informace

Noviny

10. března 2017 - ÚSTECKÝ KRAJ - NALAĎTE SI TERESTRIÁLNÍ VYSÍLÁNÍ

Od 1.3.2017 vysíláme terestriálně (tj. vzduchem)z nového vysílače v Teplicích v Nové vsi. Naladíte nás na stanici TV DAKR, na 54.kanále.


7. března 2017 - Teplice - Integrace cizinců na území Teplic

V roce 2016 byl v Teplicích úspěšně realizován projekt Integrace cizinců na území Statutárního města Teplice II. Tento projekt navázal na aktivity města z roku 2015, kdy město řešilo eskalující situaci s rušením klidu a neadekvátním chováním části zahraniční klientely lázní Teplice. Cílem projektu bylo zkvalitnění soužití mezi cizinci a většinovou lokální společností na území města, včetně zaměření na děti a mládež cizinců a prevence xenofobních nálad či přímo eskalace napětí mezi jednotlivými komunitami.

V průběhu projektu byla v rámci tří školení zvýšena kompetence pracovníků Městské policie Teplice a úředníků samosprávy pro jednání s cizinci. Proškoleno bylo 55 osob. Část školení, věnující se arabským reáliím, byla lektorována přímo členy arabské komunity, žijícími v Teplicích.

Dále byla v rámci lázeňské sezóny 2016 zajištěna služba interkulturního asistenta. Interkulturní asistent (podařilo se získat pro tuto práci vysoce erudovaného člověka, znalého arabštiny i češtiny včetně znalosti arabské komunity a jejich kulturních návyků) úzce spolupracoval s městskou policií především přímo v terénu při pochůzkách ve večerních hodinách, dle potřeby byl pro strážníky i v telefonickém kontaktu. V rámci konzultací pak společně s Městskou policií byl řešen postup u problémových veřejných akcí, kdy potenciálně mohlo dojít ke konfliktům mezi komunitami.

Pro potřeby větší informovanosti byl i v roce 2016 zajištěn v rámci tohoto projektu tisk a distribuce informačních letáků a brožury pro cizince z arabských zemí.

Další zajímavou a přínosnou aktivitou bylo uspořádání dvou etnických akcí (Poznej Vietnam, Ruský večer), které představily cizineckou komunitu prostřednictvím kultury, tradic a kuchyně. Akce byly hojně navštíveny veřejností včetně zástupců města a rovněž velvyslancem Vietnamské socialistické republiky a ruským konzulem.

Na celý projekt v průběhu předešlých let bylo vynaloženo 627 tis. Kč (v roce 2015 – 280 tis. Kč, v roce 2016 – 347 tis. Kč). Projekt je z 90 % spolufinancován Ministerstvem vnitra České republiky – celkově se ministerstvo vnitra podílelo 564 tis. Kč (v roce 2015 – 252 tis. Kč, v roce 2016 – 312 tis. Kč). Město Teplice se podílelo celkově 63 tis. Kč (v roce 2015 – 28 tis. Kč, v roce 2016 – 35 tis. Kč).


Partnery projektu byly mimo Statutární město Teplice a Městskou policii Teplice i Policie České republiky a rovněž zástupci lázní (Lázně Teplice a.s., Vojenská lázeňská léčebna Teplice) a dále pak zástupci arabské, vietnamské a ruské komunity v Teplicích. Část aktivit byla zajištěna prostřednictvím Poradny pro integraci cizinců, z.ú. Koordinátorem projektu byla PhDr. Radka ...

více >>


7. března 2017 - ÚSTECKÝ KRAJ - POZVÁNKA

Přednáška Pavla Krásenského „Historky ze života entomologa a fotografa“ se koná ve čtvrtek 16. března 2017 v budově Městské knihovny Děčín. Vstup je zdarma. Pořádá AOPK ČR, Správa CHKO Labské pískovce ve spolupráci s ČSOP Děčínsko a Městskou knihovnou Děčín.


25. ledna 2017 - ČESKÁ REPUBLIKA - Konec smogu: konec uhelných dotací, účinná regulace dopravy a modernizace průmyslu?

Ekologické organizace přicházejí s plánem proti smogu, dnes jej projedná vláda.

Premiér Bohuslav Sobotka vyzval ministra Richarda Brabce, aby navrhl akce proti smogu. Dnes o nich má debatovat vláda. Ekologické organizace souhlasí, že opatření přijatá v minulých letech dala obcím a městům nové nástroje k řešení znečištění a obce by je měly víc využívat. Ale rolí vlády je zasáhnout ve prospěch zdraví občanů a řešit situaci strategickými rozhodnutími k ozdravění ovzduší i ekonomiky. Současné povinnosti a možnosti měst a obcí zdaleka nestačí pro výraznější ozdravění ovzduší.

Vláda neřeší příliš příčiny znečištění. Příkladem je třeba dotování kotlů na hnědé uhlí z fondů EU, které závislost na špinavém palivu naopak prodlužují, úvaha o odložení antifosilního zákona, který má přitom v programovém prohlášení, nebo neplnění těch úkolů Státní energetické koncepce ČR, které mají omezit provoz uhelných elektráren. Smogové situace se budou opakovat, pokud vláda nepřijme další, skutečně účinná strategická rozhodnutí a nevylepší zákony.

Hnutí DUHA, Čisté nebe a celá asociace ekologických organizací Zelený kruh proto sestavily plán konkrétních zlepšení, které vláda může udělat, aby se nám všem lépe dýchalo.

Ekologické organizace zejména navrhují:
? posílit u obcí a měst povinnost regulací v případě smogu, např. regulovat topení uhlím i automobilový provoz,
? zastavit kontraproduktivní dotace pro uhelné kotle a soustředit peníze pouze na čisté zdroje vytápění.
? odstavit zastaralé uhelné elektrárny a připravit podporu pro obecní a občanské projekty čistých obnovitelných zdrojů energie,
? požadovat a dávat průmyslu podmínky pro uplatňování nejlepších technologií (tedy v praxi energeticky nejefektivnějších a nejčistších)
? a především prosadit programovým prohlášením vlády slíbený antifosilní zákon, který by pomohl vymanit zemi ze silné závislosti na fosilních palivech a tím srazil smog o 95 % - nebo jej alespoň v zájmu občanů připravit pro příští vládu.

Celý výčet opatření je v příloze.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Pan premiér Sobotka - pokud myslí boj se znečištěním vážně - by měl požadovat nová strategická rozhodnutí a vylepšení zákonů. A to není jen na ministra životního prostředí, úkoly musí dostat i další, ale hlavně zapomenout na resortní a stranické rozepře a shodnout se na rychlém řešení problému. Vláda by měla přestat s dotováním uhelných zdrojů a ukončit zbytečné pálení uhlí v zastaralých elektrárnách. Obce by měly dostat povinnost - ale i nástroje a možnosti - rozumně regulovat dopravu. Pokud ani smogová krize nepohne vládu k rychlému prosazení programového závazku v pod...

více >>


29. července 2016 - Děčín - Město bude v srpnu opět prodávat rekreační areál na Maxičkách

Koncem června na svém zasedání o tom rozhodli děčínští zastupitelé. Areál se město pokouší prodat již po několikáté. Dohadovací řízení s výchozí cenou 15 100 00,- Kč se uskuteční 22. srpna 2016. Dohadovacího řízení se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem respektive sídlem na území České republiky. Podmínkou účasti na dohadovacím řízení je složení kauce, která činí 75 500,- Kč.


13. června 2016 - Děčín - Oprava silnice z Čertovy Vody do Dolního Žlebu začne ve středu

Ve středu 15. června předá město staveniště zhotoviteli, ten okamžitě začne s přípravou stavby. S uzavřením cesty tak lidé mohou počítat od pondělí 20. června. Průjezd touto částí města pak bude na zhruba pět měsíců uzavřen. Důvodem je oprava vodovodu, výstavba opěrné zdi komunikace a nový povrch vozovky. Radnice proto stanovila objízdnou trasu pro dálkové cyklisty.
Celá objízdná trasa je pečlivě vyznačena dopravním značením a piktogramy, informace o uzavírce mají všechny informační centra od Litoměřic po Pirnu a také strážníci městské policie. „O pomoc s informováním cyklistů jsme poprosili také německé kolegy. Ti osadili značky na své straně cyklostezky. Na všechna důležitá místa jsme rozvezli plány města s vyznačenou objízdnou trasou,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Také místním obyvatelům stavba komplikuje cestu domů. V pracovní době, tedy mezi 8 a 18 hodinou musejí pro cestu z Dolního Žlebu využívat přívoz nebo vlak. Mimo tuto dobu a o víkendu vozidla přes stavbu s velkou opatrností projedou. „Řešili jsme i způsob zajištění rychlé pomoci v případě nutnosti. Integrovaný záchranný systém je o akci informován a stavební firma bude muset průjezd záchranných složek zajistit,“ doplnil Jiří Anděl.

Labská stezka vedoucí od železničního mostu po Čertovu Vodu bude pro cyklisty otevřena alespoň o víkendech. „Nechtěli jsme stezku, kde tráví volný čas mnoho našich obyvatel, uzavřít úplně. Jako podmínku jsme si dali, aby stavební firma vždy v pátek večer cyklostezku vyčistila,“ řekla Marie Blažková.

Zdroj: MU Děčín


31. května 2016 - Děčín - Sídliště Březiny čeká rekonstrukce

Město se v nejbližší době pustí do revitalizace sídliště. Tamní obyvatele tak čekají omezení spojené se stavbou. První na řadu přijde prostor v okolí školy. Vedení města chce, aby práce kolem školy probíhaly v době letních prázdnin.
„Sídliště jsme několikrát navštívili. Podle mého názoru je zde situace zcela neúnosná a je potřeba ji co nejrychleji řešit. Vůbec se nedovedu představit, že by byl nutný rychlý zásah záchranných složek. Doprava je zde tak problematická, že by se pomoc k lidem vůbec nemusela dostat a to nemůžeme připustit,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Město se pro úpravu sídliště rozhodlo i přesto, že na revitalizaci nedostalo žádnou dotaci a veškeré finance tak půjdou z rozpočtu města.

„Předpokládáme, že práce se rozběhnou nejdéle koncem července. V tuto chvíli máme vybraného zhotovitele a pokud proběhnou všechny zákonné lhůty bez námitek budeme moci podepsat smlouvu,“ doplnila Marie Blažková. První změny se tak obyvatel sídliště dotknou zřejmě 1. července, kdy přestane fungovat hlídané parkoviště v sídlišti. Majitelé vozidel budou muset pro parkování využívat plochy za autobusovou zastávkou, která bude pro vozidla upravena.

Právě parkování je jedním z hlavních důvodů revitalizace sídliště. „Díky malému množství parkovacích ploch je velmi problematické v sídlišti zaparkovat. Vozidla stojí částečně na chodníku a v místech, kde zasahují do vozovky, a je prakticky nemožné do sídliště projet větší technikou,“ doplnila primátorka města. Tato nepříznivá situace značně komplikuje pohyb po sídlišti. Zaparkovaná auta brání ve výhledu i v chůzi po chodnících. „Je velký problém, pokud chcete po chodníku projet s kočárkem. Nejen, že jsou chodníky ve špatném stavu, ale jsou také z velké míry obsazeny zaparkovanými auty. Rádi bychom také více hracích ploch pro děti, v sídlišti je totiž pouze jedno dětské hřiště, které na kapacitu sídliště nestačí,“ řekl Jindřich Nováček, obyvatel Březin.

Revitalizace sídliště je rozdělena do tří etap. První etapa zahrnuje ulici Kosmonautů v okolí školy, druhá etapa zahrnuje zbytek ulice Kosmonautů a severní část sídliště. Třetí etapa řeší východní část. „Jsme si vědomi, že poloha sídliště a majetkové poměry neumožňují takové řešení, které by uvítali všichni obyvatelé. Přesto se budeme snažit zlepšit okolí domů co nejlépe,“ doplnila primátorka.Realizaci úprav bude předcházet úprava ploch vhodných pro parkování pro dobu stavebních prací. Obyvatelé ulice Kosmonautů budou mít k dispozici odstavnou plochu za točnou MHD. „Podařilo se nám vyjednat, že základní škola uvolní některé své prostory, které budeme moci využít a tím získáme větší akční rádius pro r...

více >>


26. května 2016 - ČESKÁ REPUBLIKA - PROTICHŮDNÉ POSLANECKÉ NÁVRHY PRO NÁRODNÍ PARKY

Tisková zpráva Hnutí DUHA: PROTICHŮDNÉ POSLANECKÉ NÁVRHY PRO NÁRODNÍ PARKY: LÉPE CHRÁNIT DIVOČINU VS. ROZPRODAT POZEMKY A KÁCET.
POSLANCI ROZHODNOU, JAK DOBŘE NOVÝ ZÁKON OCHRÁNÍ KLENOTY NAŠÍ PŘÍRODY A TURISTIKY

čtvrtek 26. května 2016
Poslanci včera večer ukončili druhé čtení vládní novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která mění a zpřesňuje pravidla péče o všechny naše národní parky. Návrh teď směřuje do třetího čtení, kdy o něm i o čerstvě představených pozměňovacích návrzích poslanci rozhodnou.

Novela ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) jde dobrým směrem, žádá si ale důležitá doplnění i odstranění některých vážných hrozeb pro cennou krajinu národních parků.

Stěžejní pozměňovací návrhy, které mohou nedostatky vládní předlohy napravit ve prospěch ochrany přírody, předkládá poslanec Jiří Junek (KDU-ČSL). Nedávno takové návrhy podpořili mimo jiné i bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko, předseda platformy Vědci pro Šumavu Jakub Hruška nebo Hnutí DUHA, které se ochraně národních parků dlouhodobě věnuje [1].

Junkův pozměňovací návrh vychází z toho, že posláním národních parků je podle vládní novely zajistit nerušený průběh přírodních dějů na jejich převažující rozloze. Novela ovšem neříká, kdy bude toto území pro divočinu vyčleněno, zda do deseti let nebo třeba až v příštím století. Návrh poslance Junka proto obsahuje lhůty, do kdy se tak má v každém NP stát, aby jejich zákonné poslání nebylo jen prázdnou a nevymahatelnou deklarací. Takovou lhůtu obsahuje například zákon o národním parku Bavorský les či mnoha dalších německých národních parků.

Dále Junkův pozměňovací návrh obsahuje pojistku pro ochranu nejcennějších míst národních parků. Uvádí totiž minimální rozlohu přírodní zóny pro každý národní park přímo v textu zákona, aby v budoucnu nemohla tato vzácná území svůj ochranný režim ztratit. Poslanec Jiří Junek navrhl také zcela zamezit rozprodeji veřejných pozemků v národních parcích. Jejich rozprodej na zastavěných a zastavitelných územích obcí, což vládní novela dovoluje, totiž snadno povede ke spekulacím a umožní další výstavbu v národních parcích.

Návrh poslance Junka podle Hnutí DUHA zajistí, že bude naplněn i další deklarovaný cíl novely zákona: nabídnout lidem zážitek vstupu do divočiny. Právě území, která budou nově začleňována do nejcennější, přírodní zóny, mohou být zpřístupněna ohleduplným turistům.

Při projednávání se k zájmu veřejnosti o divočinu vyjádřil poslanec a sociolog Ivan Gabal (KDU-ČSL): „.... ten park na Šumavě .... tam je opravdu velký zájem lidí, leckdo by docela rád ušetřil za letenky do kalifornských národních parků, když by mohl ...

více >>


18. května 2016 - Děčín - Vedení města se sešlo s obyvateli Dolního Žlebu

Společné jednání pracovníků magistrátu, vedení města a obyvatel Žlebu zorganizoval tamní osadní výbor. Cílem setkání bylo seznámit obyvatele této části města s omezeními, které rekonstrukce vozovky přinese. V restauraci Dolní Grund se sešlo více jak 50 lidí.
K uzavření Labské stezky a silnice od Čertovi Vody do Dolního Žlebu dojde pravděpodobně v druhé půlce června. „Pokud nenastanou komplikace, měli bychom smlouvu se zhotovitelem podepsat kolem 20. června. Teprve potom bude možné fyzicky začít se stavbou,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Práce na rekonstrukci vodovodu, stavby opěrné zdi a pokládce povrchu komunikace uzavřou zhruba na pět měsíců nejen silnici, ale také Labskou stezku. Tu dokonce již v úseku od železničního mostu do Dolního Žlebu. „Uvědomujeme si, že tato stavba zkomplikuje život nejen místním, ale také turistům. Rada města proto rozhodla, že po dobu uzavírky bude přívoz jezdit zdarma,“ doplnila primátorka města.

Podmínky pro zhotovitele město stanovilo tak, aby došlo k omezení dopravy po nezbytně dlouhou dobu. Přesto je nutné silnici zavřít a to mezi 8 až 18 hodinou. „Jsme limitováni termínem, ke kterému je nutné stavbu dokončit, protože jsme vázáni dotačním titulem. Firma musí být hotova ve stanovené době, jinak hrozí, že přijdeme o dotaci,“ vysvětlila Marie Blažková. Auty se lidé do Dolního Žlebu dostanou pouze po 18 hodině ve všední den a o víkendech bez omezení. Počítat však musí s tím, že projíždí staveništěm a tomu tedy přizpůsobit svoji jízdu. Dopravní omezení také komplikuje případné záchranné práce. „Stavebníci mají povinnost zajistit průjezd složkám Integrovaného záchranného systému. Připraveno máme také vznášedlo a v Dolním Žlebu bude po celou dobu stavby umístěna hasičská cisterna,“ dodal Jiří Anděl, náměstek primátorky.

Cyklisté budou přímo ze stezky pod zámkem naváděni pod Tyršův most na parkoviště u městské knihovny a dále do ulice Labská a Hálkova, kde se napojí na ulici Loubská. „Snažili jsme se vyjednat snížení rychlosti na silnici I/62 na Hřensko. Naší představu snížení na 50 km/h se ale bohužel nepodařilo realizovat. Snížení rychlosti pro řidiče bude alespoň na 70 km/h,“ vysvětlila Marie Blažková. Celá objízdná trasa bude pečlivě označena dopravním značením a v problematických místech také piktogramy. Omezení rychlosti bude až po odbočku k přívozu, kde se turisté vrátí zpět na Labskou stezku. Město pro turisty připravilo plány s objížďkou a popisem možností jak tuto překážku překonat. Plány budou mít cyklisté k dispozici na všech důležitých místech od Litoměřic po Pirnu. Rozdávat je budou také strážníci městské policie.

Labská stezka vedoucí od železničn...

více >>


12. dubna 2016 - Děčín - Hudební festival Labe láká na Miroslava Žbirku

Hvězdou letošního Hudebního festivalu Labe je Miroslav Žbirka nebo skupina Mandrage. Smetanovo nábřeží se rozezní v rytmu děčínské kapely Los Pelotudos již v pravé poledne a odstartuje tak tradiční hudební festival.
Hudební festival Labe je každoročně pořádán městem v rámci květnových městských slavností a pro návštěvníky je zcela zdarma. Smetanovo nábřeží se tak promění na jedno nedělní odpoledne v hudební arénu pod širým nebem. V minulosti si zde lidé mohli poslechnout například Davida Kollera, Annu K, MIG 21 nebo No Name. Letos se posluchači mohou těšit na skupinu DCRadio, The Fellas, Thom Artway, Lipo, Terezu Kerndlovou, Miro Žbirku a Mandrage. Hudební festival Labe se koná v sobotu 14. května od 12 do 22 hodin.


11. dubna 2016 - Děčín - Experti zjistili, že jez v Děčíně bude dobrý snad jen ve válce

Veřejnost může do 13. dubna 2016 posílat svá vyjádření ke stavbě jezu.
Experti ze Stavební fakulty VUT v Brně ve své studii z roku 2015 zjistili, že z hlediska přepravy nákladů podél Labe nemají další investice do vodních staveb na řece žádný význam. Přesun nákladů ze silniční a železniční dopravy na vodní je totiž zanedbatelný. Podle Dětí Země se takový výsledek dal očekávat. Plánovaný jez u Děčína má navíc větší negativní vlivy na životní prostředí a přírodu, než je stav bez jezu.
„Je zcela logické, že z dopravně-ekonomického hlediska není u nás další rozvoj nákladní vodní dopravy perspektivní. Je proto zbytečně utrácet asi devět miliard korun do virtuálního zlepšení plavebních podmínek na Labi až do Pardubic bez reálného přínosu, když potřebujeme peníze od rychlých železnic a do obchvatů obcí a měst,“ komentuje zjištění brněnských expertů z VUT předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Autoři studie pod vedením Zdeňka Dufka mj. uvádějí: „Pokud se z dálnice a železnice na vodu převede predikované množství zátěže, tak pokles v zatížení dálnice a železnice bude pouze marginální, protože stávající objemy přeprav po dálnici a železnici jsou o jeden až dva řády vyšší než predikované objemy po vodě. Proto z hlediska kapacity souběžné dálnice i železnice nemá investice do splavnění řeky Labe význam.“

Podle nich by miliardové investice do vodních dopravních staveb na Labi mohly sloužit nanejvýš jako alternativa při uzavření dálnice nebo železnice nebo jako strategická rezerva pro případ války.

Studie také zjistila, že pokud by nákladní vodní doprava na Labi úplně skončila, tak by to česká silniční a dálniční síť a železniční tratě vůbec nepocítily. Na státní hranici do Německa by totiž hypoteticky došlo ke zvýšení počtu kamionů za den asi o šest procent, tj. o 300 kamionů, anebo ke zvýšení počtu vlaků o dvě procenta, tzn. o pět párů vlaků za den.

„Z hlediska objemu přepravovaného nákladu by česká silniční síť a železniční tratě podél Labe snadno náklady z lodí vstřebaly, neboť jsou na takové nepatrné změny připraveny a nejméně deset let se tak i prakticky bez problému děje,“ vysvětluje dále Patrik.

Děti Země současně připomínají, že do 13. dubna 2016 může veřejnost posílat na Ministerstvo životního prostředí vyjádření ke třetí verze dokumentace EIA, která doporučuje výstavbu jezu. Přitom z odborných podkladů vyplývá, že nejmenší negativní vliv na životní prostředí a přírodu má Nulová varianta s lepší údržbou vodní cesty a jejího okolí anebo nějaká z posuzovaných bezjezových variant.

Česká republika za přípravu dopravně a ekonomicky neperspektivního a antiekologického jezu Děčín v cenném území evropsky ...

více >>


17. března 2016 - Děčín - Cvičení na via ferratě

Praktický výcvik a odborná příprava hasičů při specializované práci ve výškách a nad hloubkou bude probíhat 23. 3. od 9 do 14 hodin na via ferratě. Cvičení se zúčastní lezecké skupiny stanice C2 Děčín Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje společně s leteckými záchranáři Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a vrtulníkem Letecké služby Policie České republiky. Prosíme občany, aby se z bezpečnostních důvodů nezdržovali v blízkosti cvičení. Doporučené místo pro případné sledování akce je ze Smetanova nábřeží.


16. března 2016 - Děčín - Zahájení turistické sezóny

Na atraktivní zahájení turistické sezóny se mohou těšit malí i velcí v sobotu 19. března. V ten den se otevřou také zámecké jižní zahrady. Slavnostní otevření turistické sezóny pořádá město již po druhé a stejně jako v loňském roce bude pro návštěvníky zámku a podzámčí připraven bohatý program.
„Chtěli jsme letošní akci trochu ozvláštnit, připravili jsme si proto zajímavý nejen kulturní program,“ řekla Hana Cermonová, náměstkyně primátorky. Kromě jízd na elektrokolech a koloběžkách si budou moci děti zasoutěžit a získat tak zajímavé ceny. Svou činnost zde představí také poskytovatelé služeb v cestovním ruchu. „Letošní novinkou bude možnost prohlídky města s průvodcem a to naprosto zdarma. Nutné bude pouze se zaregistrovat, protože skupina, kterou je možné ještě umluvit,je omezená,“ přiblížila program otevření turistické sezóny Hana Cermonová. Prohlídky města budou dvě, jedna ve 14 hodin a druhá v 16 hodin. Celý program ovšem začne již ve 13 hodin, kdy bude otevřena výletní loď Labské plavební společnosti a. s. a vydá se na hodinovou okružní plavbu kolem děčínských mostů. Ve 14 hodin nastane slavnostní odemknutí zahrad zámku za přítomnosti kejklířů, poníků a malého kolotoče. Program bude opravdu nabitý, protože již ve 14,30 začne „Ochutnávka Rogala DC“ a první, kdo vůbec při této akci vystoupí, bude Justin Lavash, anglický kytarový mág, pořad bude moderovat Tomáš Kettner, který samozřejmě zazpívá svou píseň Děčín Song. Program na Smetanově nábřeží ještě doplní Tomáš Eibl se svými biketrialovými ukázkami. Chybět nebude ani výborné jídlo. Těšit se můžete na polévky podniku Mezi domy nebo na skvělou čokoládu z kavárny na Husově náměstí nebo na gurmánské auto s netradičním a zajímavým občerstvením. Kyvadlovou dopravu mezi Podmokly a Děčínem zajistí červený dvoupatrový autobus. Ten bude v půlhodinových intervalech jezdit od hlavního nádraží pod zámek.


3. března 2016 - Děčín - O restauraci na Pastýřské stěně se zřejmě bude starat zoologická

O osudu restaurace na Pastýřské stěně bude jednat rada města na svém dalším březnovém zasedání. Podle vedení města by se o celý areál restaurace měla do budoucna starat děčínská ZOO. Návštěvníci této monumentální vyhlídky nebo lezci po via ferratě se tak nemusí bát, že by se neměli kde občerstvit. Radní mají totiž představu, že se prostor restaurace více otevře veřejnosti a ta se tak bude moci nejenom kochat výhledem na Děčín z vyhlídkové věže, ale také si zde bude možné koupit něco malého k pití a snědku. Konkrétní podoba fungování objektu bude jasná do konce dubna.

MU Děčín


3. března 2016 - Děčín - Pejskařům hrozí mnohatisícové pokuty

Až pětitisícová pokuta na místě hrozí lidem, kteří neuklízejí po svých psech exkrementy. Maximální pokutu již strážníci některým nepořádným pejskařům v posledních dnech uložili. Do kontrol pejskařů je zapojený i kamerový systém, nutná je ale i spolupráce občanů.
„Na pejskaře evidujeme poměrně velkou řadu stížností a nutno podotknout, že oprávněných. Pejskaři zkrátka i přes mnohé kontrolní akce v minulosti a mnoho uložených pokut povinnost uklízet po svých psech stále zanedbávají. Bohužel odhalit nepořádného pejskaře je poměrně velký problém. Pokud je přítomen strážník, uklízí samozřejmě všichni, strážníků je ale v jednu chvíli v terénu deset a pejskařů bohužel několik tisíc. I tak se snažíme udělat maximum,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že stejně jako v minulosti zorganizuje městská policie kontrolní akce zaměřené speciálně na tuto problematiku. „Budeme v tomto hledu velmi vděční za velmi konkrétní podněty občanů na nepořádné pejskaře. I když dotyčného nepřistihneme přímo na místě, tak za dotyčným vyjede hlídka, která jej poučí o nutnosti po psech uklízet, a pro příště se na takového člověka cíleně zaměříme“ řekl ředitel.
Během kontrolních akcí budou strážníci zároveň prověřovat, zda nechali majitelé své psy očipovat, jak jim nařizuje příslušná vyhláška města. Městská policie má k dispozici dvě čtečky čipů, které hlídky používají. „Pokud zjistíme, že majitel tuto povinnost nesplnil, strážníci tuto skutečnost oznámí příslušnému odboru magistrátu, který může dotyčného majitele psa pokutovat,“ vysvětlil Horák. Dodal, že přísnější postih čeká i ty, kteří nechávají své psy bez dozoru běhat venku. Podle zákona totiž pes může být na volno, ale musí být stále pod trvalou kontrolou majitele. „Pokud někdo psa volně vypustí a čeká, až se vyvenčí nebo své zvíře nezabezpečí proti úniku, může být postih citelný. Pes bez dohledu majitele klidně vykoná svou potřebu kdekoli a majitel to samozřejmě úmyslně nevidí, neboť po svém psovi uklízet nehodlá. Kromě toho je takový pes nebezpečím pro okolí, může kdykoli někoho napadnout, vběhnout do silnice apod. Tyto případy předáváme správnímu orgánu, který může uložit až padesátitisícovou pokutu,“ dodal ředitel.

Zdroj: MU Děčín


1. března 2016 - Ústí nad Labem - Novinky v ústecké ZOO

Mládě mandrila rýholícího.
Návštěvníci ústecké zoo se mohou během prohlídky potěšit novým mládětem. „Nejmladším obyvatelem pavilonu primátů se ve čtvrtek 18. února stalo mládě mandrila rýholícího,“ informuje Nikola Roštejnská z útvaru kontaktu s veřejností.
„Mandril rýholící je druh nejpestřeji zbarvených primátů, zejména samci hýří všemi barvami. Jejich domovinou jsou stálezelené tropické deštné lesy rovníkové Afriky. Skupina je vždy vedená nejsilnějším samcem, u nás je jím osmnáctiletý Albert, který přišel v roce 2005 z francouzské Zoo Plaisance du Touch,“ sdělila vedoucí zoologického útvaru Petra Padalíková.
„Chov tohoto druhu u nás trvá nepřetržitě 49 let! Jeho počátky se datují k roku 1967, kdy přišla první zvířata, kterým se zde začalo dařit, a posléze se dostavily i úspěchy s odchovy mláďat,“ dodala Nikola Roštejnská. „Matkou nejnovějšího potomka je sedmnáctiletá samice Jarmila, je to v pořadí její sedmé mládě, neboť patří k favoritkám chovného samce. Jarmila je již zkušená, takže se o své mládě pečlivě stará a nosí jej přitisknuté na břiše. Z toho důvodu ještě není známo pohlaví mláděte, protože chovatelé ještě neměli možnost vidět příslušné partie, ale podle předběžného pohledu se domnívají, že se jedná o samičku. Kromě obou rodičů tvoří skupinu ještě dvě dospělé samice Čára a Čarda a sedm různě starých mláďat, celkem tedy nyní naše zoo chová jedenáct jedinců,“ doplňuje Roštejnská.
Na příchozí kromě narozených mláďat či jiných zvířecích přírůstků čekají při návštěvě i jiné novinky. „Letos v březnu máme nově otevřeno až do 17.00 hodin. Aktuálně jsme totiž zavedli tzv. přechodné období, což jsou dva měsíce mezi letní a zimní sezónou (březen a říjen). Změnilo se i vstupné, který jsme vypočítali jako průměr z ceny v létě a v zimě, takže v březnu je to sice o 10 Kč pro dospělého a o 5 Kč pro děti (studenty, důchodce) více, ale v říjnu bude cena o stejnou částku ponížena. Cena permanentních vstupenek zůstává ve stejné výši jako v loňském roce, kdy došlo k výraznému snížení,“ přibližuje Věra Vrabcová, tisková mluvčí zoo. „Ústečtí návštěvníci, zejména z přilehlého sídliště Dobětice jistě ocení otevření horního vstupu, i když v březnu to bude zatím pouze během víkendů. Předváděcí akce zůstávají ve stejném režimu jako v zimě,“ uzavírá Vrabcová.


29. února 2016 - Děčín - Otevření turistické sezóny proběhne v polovině března

Na atraktivní zahájení turistické sezóny se mohou těšit malí i velcí v sobotu 19. března. V ten den se otevřou zámecké jižní zahrady. Slavnostní otevření turistické sezóny pořádá město již po druhé a stejně jako v loňském roce bude pro návštěvníky zámku a podzámčí připraven bohatý program.
„Chtěli jsme letošní akci trochu ozvláštnit, připravili jsme si proto zajímavý nejen kulturní program,“ řekla Hana Cermonová, náměstkyně primátorky. Kromě jízd na elektrokolech a koloběžkách si budou moci děti zasoutěžit a získat tak zajímavé ceny. Svou činnost zde představí také poskytovatelé služeb v cestovním ruchu. „Letošní novinkou bude možnost prohlídky města s průvodcem a to naprosto zdarma. Nutné bude pouze se zaregistrovat, protože skupina, kterou je možné ještě umluvit,je omezená,“ přiblížila program otevření turistické sezóny Hana Cermonová. Prohlídky města budou dvě, jedna ve 14 hodin a druhá v 16 hodin. Celý program ovšem začne již ve 13 hodin, kdy bude otevřena výletní loď Labské plavební společnosti a. s. a vydá se na hodinovou okružní plavbu kolem děčínských mostů. Ve 14 hodin nastane slavnostní odemknutí zahrad zámku za přítomnosti kejklířů, poníků a malého kolotoče. Program bude opravdu nabitý, protože již ve 14,30 začne „Ochutnávka Rogala DC“ a první, kdo vůbec při této akci vystoupí, bude Justin Lavash, anglický kytarový mág, pořad bude moderovat Tomáš Kettner, který samozřejmě zazpívá svou píseň Děčín Song. Program na Smetanově nábřeží ještě doplní Tomáš Eibl se svými trialovými ukázkami. Chybět nebude ani výborné jídlo. Těšit se můžete na polévky podniku Mezi domy nebo na skvělou čokoládu z kavárny na Husově náměstí nebo na gurmánské auto s netradičním a zajímavým občerstvením. Kyvadlovou dopravu mezi Podmokly a Děčínem zajistí červený dvoupatrový autobus.


29. ledna 2016 - Děčín - Kaledář akcí ZOO Děčín 2016

Kaledář akcí ZOO Děčín

čtvrtek 28. 1.– neděle 31. 1., Zoo Děčín, Expozice Rajské ostrovy
JEDNIČKÁŘI DO ZOO ZDARMA
samé jedničky=vstup do zoo zdarma

únor, Expozice Rajské ostrovy
EKOKINO

promítání snímků z 41. ročníku Ekofilmu 2015 doplněno o další aktivity
akcepro MŠ, ZŠ,SŠ a další kolektivy
vstup na akci zdarma, platí se jen akční vstup do expozice15Kč/os.
nutno objednat předem


čtvrtek 4.2. od 17.00 h, Městská knihovna Děčín
PŘEDNÁŠKA: VIETNAM

přednáší: Zbyněk Linhart
Jak se dá v pohodě a levně cestovat po Vietnamu? Vyzkoušeli jsme kolo, skútr, auto, taxi, voď, vlak, autobus i letadlo. Snědli jsme mnohé zajímavé, přejedli se ovoce a zeleniny. Poznali velkoměsto, historická města, hory, zemědělské oblasti, moře a deltu Mekongu. Stačí ušetřit na letenku a ostatní už je jistě levnější, než u nás. Za humny sice máme Švýcarsko - to naše malé, ale Jihovýchodní Asie má své velké kouzlo!
místo konání: Městská knihovna Děčín - velký sál, 3. patro
Vstup zdarma


sobota 6.2.od 14.00 h, Zoo Děčín
MASOPUST ZE ZOO NA ZÁMEK
„taškařice veseléproděti i dospělé“

OZVĚNY EKOFILMU: promítání filmu SURI
Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu po neznámé africké řece, která nás zavede k unikátnímu přírodnímu kmeni Suri. Nenechte si ujít promítání filmu z Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm 2015.

promítání pořádá Zoo Děčín ve spolupráci s Městskou knihovnou Děčín a Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci cyklu Ozvěny Ekofilmu
středa 24. 2. od 17 hodin v Městské knihovně Děčím, 3. patro, velký sál, vstup zdarma
snímek je dlouhý 65 minut a je ve slovenském znění
www. ekofilm.cz


čtvrtek 3.3. od 17.00 h, Městská knihovna Děčín
PŘEDNÁŠKA
Lukáš Blažej – „Blízký východ a zvířata“

sobota 5. 3. - neděle 13.3., Zoo Děčín a Expozice Rajské ostrovy (8. 3.)
JARNÍ PRÁZDNINY

Stanovištní soutěž
Úterý 8. 3. sleva 50% pro všechny ženy, které mají již OP


čtvrtek 31. 3. od 17.00, Městská knihovna Děčín
PŘEDNÁŠKA
Marek Fak – Filipíny

sobota 16.4.od 14.00 h, Zoo Děčín
STARTUJEME!

představení nových aktivit a nových zvířat
akcespojenás oslavou DneZemě a kampaní EAZA
imitátor Michael Jackson


pondělí 18.4. – pátek 22.4., Zoo Děčín
TÝDEN ZEMĚ

akce pro MŠ, ZŠ, SŠ a další kolektivy
speciální vstupné 30 Kč/dítě na libovolný program ZooŠkoly (mimo Hurvínka)
nutno objednat předem


sobota 30.4.od 16.00 h do 18.00 h, Zoo Děčín
SLET ČARODĚJNIC V ZOO

soutěže, kouzlení


květen – o víkendech, Zoo Děčín
KOMENTOVANÁ KRMENÍ ZVÍŘAT

pondělí 30.5. - neděle 5. 6.,...

více >>


25. ledna 2016 - Děčín - Změny v jízdních řádech zatím nebudou

Na mimořádné radě města zrušili radní navržené změny v jízdních řádech městské autobusové dopravy, které měly platit od 1. února. Důvodem revokace byly nové skutečnosti.
„Rada města zvážila všechny podněty a okolnosti a na jejich základě dospěla k rozhodnutí, že změny v jízdních řádech nastanou až na jaře. Chceme, aby dopravní podnik přišel s novým návrhem na úsporná opatření tak, aby byla přijatelná pro městskou kasu, vedla k patřičné úspoře finančních prostředků a samozřejmě zajišťovala základní potřeby na dopravu pro obyvatele města,“ vysvětlila Marie Blažková, primátorka města. V praxi to znamená, že původně avizované omezení některých spojů nyní nenastane. K žádným změnám v jízdních řádech nedojde minimálně do doby, než dopravní podnik navrhne změny, které povedou k úspoře. Pomoci najít možnosti šetření by měl nezávislý audit. Ten má být hotov do konce března. Vedení města věří, že se právě díky auditu podaří odhalit rezervy a najít lepší nastavení dopravy, aby došlo k úsporám finančních prostředků. „Stále platí, že současná situace je neúnosná a je potřeba ji řešit. Věříme, že výsledek auditu, který bude znám do konce března, ukáže, kde má dopravní podnik rezervy,“ doplnila primátorka.

MU Děčín


18. ledna 2016 - Děčín - Za jakých podmínek je možné pokácet strom vysvětluje odbor životního prostředí

V zimním období lidé často kácejí stromy. S návodem jak postupovat, aby neporušili zákon vysvětluje Odbor životního prostředí Děčín. Období vegetačního klidu je v plném proudu a s ním narůstá i počet dotazů na kácení dřevin a potřebná povolení. S ohledem na v poslední době se často měnící legislativu a její nepřehlednost uvádí odbor životního prostředí následující shrnutí, a to v jakých případech je vyžadováno povolení ke kácení dřevin či naopak.

Povolení ke kácení dřevin je vyžadováno pro všechny stromy o obvodech kmenů nad 80 cm měřených ve výšce 130 cm nad zemí (je-li koruna nasazena níže, měří se pod jejím rozvětvením) a dále pro keře a souvisle zapojené porosty (=drobné stromky o obvodech kmínků do 80 cm) o celkové kácené ploše větší než 40 m2.
POZOR!!! Pravidlo, že povolení není potřeba pro jakékoli dřeviny na zahradě u rodinného nebo bytového domu, která je souvisle stavebně oplocená a je v zastavěném území již neplatí!
Výjimky tvoří:
1)Ovocné dřeviny, za předpokladu, že rostou na pozemcích v zastavěném území (dle územního plánu) a tyto pozemky jsou evidovány v katastru nemovitostí jako druh pozemku – a) zahrada, b) zastavěná plocha a nádvoří a nebo c) ostatní plocha se způsobem využití pozemku – zeleň. U takových ovocných dřevin, které splňují obě dvě uvedené podmínky nyní žádné povolení vyžadováno není bez ohledu na velikost obvodů jejich kmenů.
2) Naopak dřeviny tvořící stromořadí (stromořadím se rozumí souvislá řada nejméně 10 stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady 10 ks stromů některý strom, je i tento úsek považován za stromořadí. Za součást stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a plantážích dřevin) vyžadují povolení vždy bez ohledu na velikost obvodů kmenů.
3) Povolení také nepodléhají dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 starší >>

Vysíláme na: Satelit Astra, stanice Regionálnítelevize.cz ASTRA3B (23,5 stupně východně), norma DVB-S, bez kódování. Počet diváků: 2,5 milionu. Premiéra: 19:50, reprízy: 23:50, 3:50, 7:50, 11:50, 15:50 denní počet vysílání 6
Kabelová síť UPC - šíření stanice Regionální televize, časy shodné viz výše.
Digitální vysílání (vzduchem): TV Pohoda - Relax, Ústecký kraj. Premiéra: pátek 18:00, reprízy (pá-so-ne-po) 22:00, 6:00, 7:30, 12:00, 18:00, 22:00 hod.